Om Ecoblast

Ecoblast, Norrländsk sandblästringsteknologi för ett ännu bättre resultat, på kortare tid. Sandblästraren som är tidseffektiv, ökar din lönsamhet och är snäll för miljön.

Upplev skillnaden

Att skrapa en husfasad är tidskrävande och mindre lönsamt än att blästra husfasaden. Tiden för tidsdränerande skrapning är förbi med EcoBlast nya Norrländska teknologi. Tid är pengar, revolutionera ditt arbete och upplev den tidseffektiva Ecoblastmetoden för ett bättre slutresultat och ökad lönsamhet och som samtidigt är snällt för miljön.

”Gör arbetet på en tredjedel av tiden”

Tid är pengar

Spara tid med en effektiv, miljösnäll sandblästrare och öka din lönsamhet. Den finkorniga sanden ersätter skrapningen utan att tumma på kvalitén och slutresultatet. Du kan förvänta dig ett ännubättre slutresultat på kortare tid och med EcoBlast. Ditt jobb blir enklare, roligare och slutresultatet, ännu bättre.

EcoBlastmetoden

Att skrapa en husfasad är tidskrävande och därför utvecklade vi EcoBlastmetoden som gör ditt jobb enklare, snabbare och mer lönsamt. Detta gör vi utan att tumma på kvalitén och slutresultatet. EcoBlasts teknologi är en utveckling av traditionell sandblästring vilket gör att den är mer effektiv och miljövänlig.

Den miljövänliga sandblästraren

I utvecklingsprocessen av EcoBlast var miljöaspekten otroligt viktig för oss. Det enda vi använder under blästringen är finkorning sand och högtrycksluft. Inga kemikalier, inget som är skadligt för miljön. Med EcoBlast är du snäll med miljön när du utför ditt arbete.

Arbetsmiljö:

När vi utvecklade den här metoden var miljöaspekten en viktig del. Det enda vi använder under blästringen är finkorning sand och högtrycksluft. Inga kemikalier, inget som är skadligt för miljön.

 

  • Kvartsfritt material
  • Ergonomi
  • Låg decibelnivå

Lönsamhet:

Vid användandet av EcoBlastmetoden används din tid mer effektivt och du ökar snabbt din lönsamhet. Med vår metod kan du leverera grundligt rengjorda ytor till under halva kostnaden.